Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m³) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m³ skal kontrolleres hvert 5. år.

Ønsker du at anmode om beholderkontrol kan du gøre det her. Anmodningen sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Listen med kontrollanter kan findes her. Kerteminde Kommune får automatisk besked fra kontrollanten når kontrollen er foretaget.