Den kommunale styrelsesvedtægt fastlægger principperne for Byrådets arbejde.