Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Redningsberedskabet Stormflodsscenarier

Stormflodsscenarier

Stormflodsscenarier for Kerteminde kommune

Et stormflodsscenarie er et kort (GIS-tema), der viser hvilke områder, som forventes at blive oversvømmet ved en given vandstandsstigning i havvandet nær kysten, f.eks. som følge af en stormflod.

I dette stormflodsscenarie vises også de områder, der indirekte er truet af oversvømmelse. Det vil sige, at disse lavtliggende områder ikke har direkte forbindelse med havet, men vil blive oversvømmet ved f.eks. digebrud eller via større rørforbindelser.

Disse stormflodsscenarier må kun betragtes som vejledende. Kerteminde Kommune kan ikke gøres ansvarlig for fejl i scenarierne eller evt. konsekvenser af disse fejl.

 

I beregningen af stormflodsscenarierne tages der udelukkende hensyn til simple vandstandsstigninger i havvandet, der tages således ikke hensyn til afstrømmende regnvand eller særlige bevægelser i vandet i det omgivende farvand. I en aktuel situation skal der henvises til Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, som den officielle varsling.


Kerteminde Kommune kan vælge at lægge midlertidige oplysninger på kommunens hjemmeside i en aktuel situation.

Se stormflodsscenarierne her. 

Stormflodsscenarier

Spørgsmål vedrørende anvendelsen af kortet og fremstillingen af stormflodsscenarierne
kan rettes til planteamet på mail: plan@kerteminde.dk

Til beregning af stormflodsscenarierne er anvendt DTM Danmark, som er en digital terrænmodel.

Nøjagtigheden i DTM Danmark er bedre end 10 cm på registrerede flader. Opmåling i form af laserscanning er udført i perioden april 2006-maj 2007 og evt. diger eller ændringer i terrænet, som er udført efter dette tidsrum, er ikke medtaget.
Koterne (vandstandsstigning) i skemaet refererer til DVR (Dansk Vertikal Reference).

 

Anvendelse af programmet

Programmet er et Webbaseret kortvisningsprogram - Kortinfo. Det er muligt at vælge en vandstandsstigning mellem 0 og 3 meter med 10 cm’s intervaller.

Når du har valgt en vandstandsstigning, vises et scenarie for hvilke områder, der forventes oversvømmet ved den valgte vandstandsstigning (blå farve), og hvilke områder der forventes at blive indirekte oversvømmet (gul farve). Scenariet præsenteres på et kort.

Du har som bruger mulighed for at vælge hvilket baggrundskort, du ønsker scenariet præsenteret på. Du har også mulighed for at forstørre kortet således, at du mere detaljeret kan se det område, der har din interesse.

 

Systemkrav

For at se kortet er det nødvendigt at du har Java version 1.4.1 eller nyere installeret på din PC.

Se stormflodsscenarierne her. 

Beredskab Fyn

Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Er situationen akut så kontakt ALTID 1-1-2 som det første

i tvivl om hvem du skal ringe til ? Klik her

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje