Stormflodsscenarier for Kerteminde kommune

Et stormflodsscenarie er et kort (GIS-tema), der viser hvilke områder, som forventes at blive oversvømmet ved en given vandstandsstigning i havvandet nær kysten, f.eks. som følge af en stormflod.

I dette stormflodsscenarie vises også de områder, der indirekte er truet af oversvømmelse. Det vil sige, at disse lavtliggende områder ikke har direkte forbindelse med havet, men vil blive oversvømmet ved f.eks. digebrud eller via større rørforbindelser.

Disse stormflodsscenarier må kun betragtes som vejledende. Kerteminde Kommune kan ikke gøres ansvarlig for fejl i scenarierne eller evt. konsekvenser af disse fejl.

 

I beregningen af stormflodsscenarierne tages der udelukkende hensyn til simple vandstandsstigninger i havvandet, der tages således ikke hensyn til afstrømmende regnvand eller særlige bevægelser i vandet i det omgivende farvand. I en aktuel situation skal der henvises til Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, som den officielle varsling.


Kerteminde Kommune kan vælge at lægge midlertidige oplysninger på kommunens hjemmeside i en aktuel situation.

Læs mere om programmet og nøjagtigheden i stormflodscenarierne her.

Se stormflodsscenarierne her. 

 

 

Spørgsmål vedrørende anvendelsen af kortet og fremstillingen af stormflodsscenarierne
kan rettes til Esther Jensen, Plan og Geodata, tlf. 6515 1490 eller elj@kerteminde.dk

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
 
Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!