Beredskab Fyn blev etableret d. 1/1-2016 og opgaver der tidligere blev løst af de kommunale beredskaber på Fyn bortset fra Middelfart Kommune er overgået til det nye selskab. 

I tilfælde af brand, redning eller miljøuheld Ring 1 1 2

BORGER
Når du har brug for brandvæsenet rykker vi ud på samme måde som før. Har du spørgsmål der relaterer sig til forebyggelse, uddannelse, brandsikring eller øvrige ikke akutte henvendelser kan du kontakte vagten på 65 51 18 00.

Vagten kan hjælpe dig eller stille dig om til den relevante medarbejder. 

VIRKSOMHED
Når du har brug for brandvæsenet rykker vi ud på samme måde som før, også når det drejer sig om ABA. Drejer din henvendelse sig om tekniske forskrifter, brandsikring osv. kan henvendelsen ske på mail eller telefon 65 51 18 00.