Driftsmæssige forskrifter handler om de brandsikkerhedsmæssige krav, der er til den daglige drift af visse større bygninger. Forskrifterne gælder uanset opførelsestidspunkt.
Ansvaret for, at bestemmelserne overholdes, påhviler den daglige leder.

Hvad er omfattet af reglerne:

  • Fredede bygninger.
  •  Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
  • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
  • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer og forsamlingslokaler til
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
  • Butikker til flere end 150 personer.
  • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og for hvilke  kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg.

 

Bestemmelserne kan læses her

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800


Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!