Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Redningsberedskabet Forsamlingslokaler

Forsamlingslokaler

Over 50 personer:

Forsamlingslokaler til mere end 50 personer samtidig skal anmeldes til kommunen, jfr. § 8, i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger. Af anmeldelsen skal det fremgå, hvem der har ansvaret for lokalets daglige drift.

Derved får redningsberedskabet et samlet overblik over alle forsamlingslokaler, hvor der kan samles mange personer samtidig. Der kan fastsættes særlige krav til driftsmæssige foranstaltninger ved anvendelse af lokalerne.

Eksemplar af anmeldelsesskema kan hentes her

Over 150 personer:

 Forsamlingslokaler for mere end 150 personer samtidig er omfattet af  ”Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler” hvor der kan læses mere om reglerne.

Før anvendelse af forsamlingslokaler til flere end 150 personer skal der føres en driftsjournal som dokumentation for et sikkerhedseftersyn.

Eksemplar af journal og instruks kan hentes her

I  forsamlingslokaler til flere end 150 personer, skal der altid udfærdiges en pladsfordelingsplan.

Vejledningen findes her.

Beredskab Fyn

Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Er situationen akut så kontakt ALTID 1-1-2 som det første

i tvivl om hvem du skal ringe til ? Klik her

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje