Over 50 personer:

Forsamlingslokaler til mere end 50 personer samtidig skal anmeldes til kommunen, jfr. § 8, i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger. Af anmeldelsen skal det fremgå, hvem der har ansvaret for lokalets daglige drift.

Derved får redningsberedskabet et samlet overblik over alle forsamlingslokaler, hvor der kan samles mange personer samtidig. Der kan fastsættes særlige krav til driftsmæssige foranstaltninger ved anvendelse af lokalerne.

Eksemplar af anmeldelsesskema kan hentes her

Over 150 personer:

 Forsamlingslokaler for mere end 150 personer samtidig er omfattet af ”Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler”, hvor der kan læses mere om reglerne.

Før anvendelse af forsamlingslokaler til flere end 150 personer skal der føres en driftsjournal som dokumentation for et sikkerhedseftersyn.

Eksemplar af journal og instruks kan hentes her

I  forsamlingslokaler til flere end 150 personer, skal der altid udfærdiges en pladsfordelingsplan.

Vejledningen findes her.

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
Se mere her


Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!