I forbindelse med skoleudveksling, idrætsarrangementer, venskabsbesøg og lignende kan der være et ønske om at anvende lokaler i institutioner og virksomheder, som ikke er indrettet og godkendt som hotel. Sådanne lokaler kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter ansøgning hos redningsberedskabet i hvert enkelt tilfælde.
 
Redningsberedskabet har lavet en vejledning om reglerne for midlertidig overnatning i lokaler, som ikke er godkendt til permanent overnatning.
 
Vejledningen finder du her.
 
Ansøgningen med indretningsplan og en skitse over hvilke lokaler, der benytte til overnatning, skal indsendes til godkendelse senest 7 dage før overnatningen finder sted.

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
 
Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!