Hvad er NemRefusion

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for arbejdsgivere og selvstændige.

Med NemRefusion kan arbejdsgivere og selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.