Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte skal byrådet offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder er indskannede erklæringer fra partierne
Konservative
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
Alternativet
Kertemindelisten
Enhedslisten
SF
Venstre