Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte skal byrådet offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder erklæringer fra partierne 2020
​Radikale Venstre
​Venstre
SF
Socialdemokratiet

Herunder erklæringer fra partierne 2019
​Konservative
Borgerlisten
Radikale Venstre
Socialdemokratiet
​SF

Kertemindelisten
Venstre
Dansk Folkeparti
Enhedslisten

Herunder erklæringer fra partierne 2018
Konservative
Radikale Venstre
Dansk Folkeparti
Alternativet
Kertemindelisten
Enhedslisten
SF
Venstre
Socialdemokratiet
Borgerlisten