Den ambulante behandling og rådgivning er gratis.

Kerteminde Kommune har samarbejde med Stofbehandlingen i Odense, hvor behandlingen foregår.

Du kan kontakte Kerteminde Kommune eller tage direkte kontakt til Stofbehandling Odense.

Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. En henvendelse fører ikke automatisk til indskrivning i behandling.

Du har ret til behandling senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen.

I stofbehandlingen er al behandling ambulant. Det vil sige, at du ikke er indlagt, men møder til samtaler efter aftale.

Alle medarbejdere i stofbehandlingen har tavshedspligt. Samarbejde med andre fagpersoner, f.eks. egen læge, sagsbehandler eller andre, kræver dit samtykke.

Behandling er gratis.

Kerteminde Kommune samarbejder med Behandlingscenter Odense, hvor behandlingen foregår.

Er du pårørende til et familiemedlem, der har problemer med stofmisbrug, kan du kontakte Behandlingscenter Odense, hvor du kan få gratis rådgivning og vejleding.

Det er muligt for Kerteminde Kommunes borgere at få gratis transport til behandling. Du vil blive hentet og bragt på din bopæl.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til dette tilbud - se kommunale medarbejdere under kontaktoplysninger.

Telefonisk henvendelse
Mandag - onsdag
08.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00
Torsdag
08.00 - 12.00 og 13.00 - 16.00
Fredag
08.00 - 12.00

På tlf. 63 75 26 30

Personlig henvendelse:
Mandag - Onsdag
08.00 - 15.30
Torsdag
08.00 - 17.30
Fredag
08.00 - 13.00

Slotsgade 7, i gården
5000 Odense C

Stofbehandlingen
Grønlandsgade 13
5000 Odense C
Tlf.: 6375 1750

Mail: stofmisbrug@odense.dk
Fax: 6375 1760

Åbningstider
Alle dage kl. 8.15-11.30
og kl. 14.00-17.00

Ungeafdelingen - unge under 30 år

Stofbehandlingen Odense - voksne over 30 år

Narcotics Anonymous Danmark