Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes kommunens miljøafdeling på tlf. 6515 1515 i kommunens åbningstid. Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112
 

Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller du opdager en akut forurening:

 • Ring til Alarmcentralen på 112
 • Meld forureningsuheld
 • Opgiv navn, adresse og telefonnummer
 • ​Oplys om uheldsstedet
 • Oplys om omfanget af forureningen
   

Typiske forureninger kan være:

 • Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra landbrugsejendomme til recipienter.
 • Udslip af giftigt slukningsvand, sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer, kystområder, regnvands- og kloaksystemer.
 • Olieforureninger af overfladevand og jord
   

Miljøvagten i Kerteminde Kommune varetages af Dansk Miljørådgivning, DMR

Miljøvagtens opgave at rådgive indsatslederen i miljømæssige spørgsmål og sikre beviser, fx i form af vandprøver og fotos.
Derudover foretager miljøvagten en indledende vurdering af eventuelle skader på miljøet. Hvis årsagen til uheldet er ukendt, forsøger miljøvagten at opspore forureningskilden.

Miljøafdelingen kan kontaktes via kommunens centrale tlf.nr.: 65 15 15 15