Kerteminde Kommune er med i den tværkommunale miljøvagtordning på Fyn.
Udover Kerteminde Kommune dækker vagtordningen Nyborg, Svendborg, Assens, Nordfyns, Langeland og Odense kommune.
 
Den tværkommunale miljøvagtordning fungerer ved akutte miljøuheld udenfor normal arbejdstid, og når kommunerne i øvrigt har lukket. Normal arbejdstid er kl. 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag samt kl. 9-12 fredag.
 
Når der er sket et uheld, hvor der er opstået forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord, luft eller drikkevand, er det miljøvagtens opgave at rådgive indsatslederen i miljømæssige spørgsmål og sikre beviser, fx i form af vandprøver og fotos. Derudover foretager miljøvagten en indledende vurdering af eventuelle skader på miljøet. Hvis årsagen til uheldet er ukendt, forsøger miljøvagten at opspore forureningskilden.
 
Typiske forureninger kan være:

  • Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra landbrugsejendomme til recipienter.
  • Udslip af giftigt slukningsvand, sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb, søer, kystområder, regnvands- og kloaksystemer.
  • Olieforureninger af overfladevand og jord.
  • Alarmering af miljøvagten skal ske via politiets alarmcentral (112), som så kontakter miljøvagten.

 
Ved miljøuheld indenfor normal arbejdstid er det Kerteminde Kommunes eget beredskab, som har ansvaret. Kommunens beredskab og miljøpersonale kan kontaktes via Kerteminde Kommunes tlf.nr. 65 15 15 15 eller via politiets alarmcentral (112).