Mød din borgmester eller udvalgsformand

Borgere, der ønsker at aflægge besøg hos borgmesteren eller udvalgsformændene kan uden forudgående aftale møde op på følgende dage kl.  17.00 – 17.30:

Tirsdag den 27. februar 2018, Kerteminde Rådhus

Tirsdag den 3. april 2018, Munkebo Rådhus

Tirsdag den 8. maj 2018, Hindsholmskolen

Mandag den 4. juni 2018, Langeskov Rådhus

Tirsdag den 7. august 2018, Nymarksskolen

Tirsdag den 28. august 2018, Kerteminde Rådhus

Tirsdag den 25. september 2018, Marslev Skole

Tirsdag den 6. november 2018, Langeskov Rådhus

Tirsdag den 27. november 2018, Munkebo Rådhus

Formænd:
Byrådet: Kasper  Ejsing Olesen

Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalget: Jens Gantriis

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget: Britt Pedersen

Børn-, Unge-  og Uddannelsesudvalget: Jutta Lundqvist Nielsen

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget: Jesper Hempler

Kultur- og Fritidsudvalget: Hans Luunbjerg

Folkeoplysningsudvalget: Erling Knudsen