Du kan søge om støtte til køb af bil i henhold til servicelovens § 114, hvis du er borger med handicap eller forælder til et barn med handicap. 
 
De grundlæggende betingelser for at få støtte til køb af bil er:
• at du har en væsentlig og varig nedsættelse af funktionsevnen 
• at du kun med stor vanskelighed, kan fungere i det daglige uden brug af bil

Kommunens afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bygger altid på en individuel helhedsorienteret vurdering af din helbredssituation, dit hverdagsliv samt en gangtest.

Ønsker du, at søge om støtte til køb af bil, skal du sende eller aflevere en udfyldt ansøgningsblanket samt et udfyldt spørgeskema, sammen med en kopi af forside – og bagside af dit kørekort og eventuel registreringsattest, til Visitation Hjælpemidler, Bycentret 302, 5330 Munkebo.

 

Har du brug for et Parkeringskort skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du kan ringe på 3675 1793

http://www.handicap.dk/brugerservice/