Natur kan kontaktes på natur-miljo@kerteminde.dk

Har du spørgsmål vedrørende §3-natur, Natura 2000, naturpleje:
Martin Køhl Søholm
Tlf. 65 15 14 86
mks@kerteminde.dk

Har du spørgsmål vedrørende vandløb, vådområder, vandplaner, invasive arter:
Søren Bay
Tlf. 65 15 14 67
sby@kerteminde.dk


Miljøvagt:

Ved miljøuheld kontaktes politiets alarmcentralen på 112 

 

Naturteamet modtog i 2015 Kertemindes Naturpris