Natur kan kontaktes på natur-miljo@kerteminde.dk

Har du spørgsmål vedrørende §3-natur, Natura 2000, naturpleje, miljøvagt:
Martin Køhl Søholm
Tlf. 65 15 14 86
mks@kerteminde.dk

Har du spørgsmål vedrørende vandløb, vådområder, vandplaner, invasive arter:
Søren Bay
Tlf. 65 15 14 67
sby@kerteminde.dk


Miljøvagt:

Ved miljøuheld inden for normal arbejdstid er det Kerteminde Kommunes eget beredskab, som har ansvaret. Kommunens beredskab og miljøpersonale kan kontaktes via Kerteminde Kommunes tlf.nr. 65 15 15 15 eller via politiets alarmcentral (112). Normal arbejdstid er kl. 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag samt kl. 9-12 fredag.

Ved miljøuheld uden for normal arbejdstid, kan miljøvagten kontaktes på:

Tlf. 112


 

Naturteamet modtog i 2015 Kertemindes Naturpris