Børn- og Ungerådgivningen er et  tværfagligt team i Børn- og Familieafdelingen i Kerteminde Kommune, der arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler om den foregribende og forebyggende inkluderende indsats for børn og unge mellem 0-18 år.

Børn- og Ungerådgivningen er sat i verden for at sikre en hurtig, smidig og helhedsorienteret indsats omkring børn eller unge i vanskeligheder i samarbejde med såvel forældre som pædagoger, lærere og andre relevante fagpersoner. Den grundlæggende tilgang til arbejdet er procesorienteret og systemisk. Børn- og Ungerådgivningen arbejder relationsorienteret i og med børn og unges kontekster.

Børn- og Ungerådgivningen består af følgende faggrupper:

  • psykologer
  • cand. pæd.
  • tale/hørelærere
  • familiebehandlere
  • familiekoordinatorer
  • tværfaglige konsulenter
  • ergoterapeuter

 

Alle faggrupper arbejder tæt sammen med sundhedsplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere på børne- og ungeområdet.

Børn- og Ungerådgivningen kommer i alle dagtilbud og på skoler, hvor Børn- og Ungerådgivningen tilbyder rådgivning, vejledning og supervision af lærere og pædagoger omkring børn og unge med særlige behov.

Børn- og Ungerådgivningen arbejder med at understøtte og videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i skoler og dagtilbud.

Forældre kan selv henvende sig til Børne- og Ungerådgivningen for råd og vejledning.

Du kan læse om de enkelte faggrupper herunder.