Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, der har behov for støtte til at vedligeholde deres fysik og/eller mentale tilstand.

Den vedligeholdende træning foregår på hold på træningscenteret på Birkelund Plejecenter i Langeskov. 

Vi er også behjælpelige med at udarbejde træningsprogram til selvtræning hjemme eller at vejlede om alternative tilbud i kommunen, f.eks. til stolemotion, pensionistklubber, gymnastik i lokale foreninger eller patientforeninger.

Henvisning til vedligeholdende træning sker via kontakt til træningscenteret fra borgeren selv, pårørende, hjemmeplejen eller egen læge. Herefter vil der blive visiteret til vedligeholdende træning af medarbejderne, hvis der er grundlag for det.