Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom. For at blive visiteret til fleksjob, skal Kerteminde Kommune vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og alle muligheder for at opnå almindelig ansættelse, fx  gennem omplacering og genoptræning, skal være undersøgt.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv jobsøgende og samarbejder med Kerteminde Kommunes fleksjobteam om at finde et egnet fleksjob, hvor jobindholdet matcher din arbejdsevne og dine skånebehov bliver opfyldt. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, frem for dine barrierer i forhold til, hvad du kan tilbyde en kommende arbejdsgiver.

Forud for en fleksjobansættelse anbefales et kortere virksomhedspraktikforløb, hvor du kan afprøve jobindholdet, og du og din kommende arbejdsgiver kan lære hinanden bedre at kende.

Du har ifølge lovgivningen pligt til at stå til rådighed for et rimeligt fleksjob, som tilgodeser dine skånehensyn og matcher dine ressourcer - også selvom det ikke er dit ønskejob eller indenfor dit uddannelses- eller tidligere arbejdsområde.

Du kan ansættes i fleksjob både ved private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune), og indenfor alle områder og funktioner.