Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat væsentligt og varigt, men kan kun få tilkendt førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er nedsat.

Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode.

Du kan ikke få tilkendt førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller på andre måder, hvor du igen kan blive i stand til at forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Som udgangspunkt skal du deltage i et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension, med mindre det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. 

Ressourceforløb er for udsatte borger, der har brug for en særlig indsats for ikke at havne på førtidspension. Ressourceforløbene skal fokusere på, hvordan hver enkelt bedst kan udnytte sit potentiale med udgangspunkt i de ressourcer, man har.

Formålet med ressourceforløbene er, at man i samarbejde med kommunen lægger en langsigtet plan for, hvordan man får fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det skal ske ved, at der bliver skræddersyet et længerevarende forløb (1-5 år), der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet. 

Førtidspension er med andre ord den sidste løsning i det offentliges "sikkerhedsnet".

Det er kommunen, som træffer afgørelse om førtidspension

I Kerteminde Kommune træffes afgørelsen om berettigelse til førtidspension af det administrative afgørelsesteam for førtidspension (det administrative afgørelsesteam). Teamet består af 3 personer.

 

Når det administrative afgørelsesteam har behandlet din sag på mødet, træffes der afgørelse i sagen. Har du taget imod tilbuddet om at udtale dig, træffes afgørelsen efter mødet med dig. Du vil efterfølgende få tilsendt en skriftlig afgørelse.

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

I tilfælde af at du får bevilget førtidspension, er det den offentlige myndighed ”Udbetaling Danmark”, der beregner og udbetaler din førtidspension.  

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension på:

Kontakt Udbetaling Danmark: