Flere områder i Kerteminde Kommune har igennem tiderne, som det er tilfældet i flere andre danske kystbyer, været udsat for usædvanligt højvande, der har medført oversvømmelser af bebyggelser, kystnære virksomheder og landbrugsarealer.

Kerteminde Kommune har igangsat flere tiltag, der vil ruste os til at håndtere klimabetingede oversvømmelser bedre i fremtiden. Tiltagene er beskrevet her.