Der skal bestilles tid til ekspedition i Borgerservice
 

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter

Kan jeg få helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 89.800 kr. (2020).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

De indefrosne feriepenge og engangstilskuddet på 1.000 kr., udbetalt i 2020 pga. corona-krisen, bliver ikke regnet med i din formue.

Hvad kan jeg få tilskud til med helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


Hvordan får jeg helbredstillæg?

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue, når du ansøger om helbredstillæg (helbredskort)

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark, i forbindelse med at du ansøger om helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Hvad betyder det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 89.800 kr. (2020). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ifølge den aftale, der er indgået mellem Storbritannien og EU, vil der være en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvor EU-reglerne stadig gælder. I den periode vil der ikke ske ændringer i din ret til ydelser fra Danmark på grund af Brexit.

 

Hvis du får foretaget tandbehandling i udlandet, skal du starte med at sende regningen på behandlingen til Region Syddanmark. Region Syddanmark kan refundere et evt. sygesikringstilskud.

Du kan læse mere om sygesikringstilskud til tandbehandlinger i udlandet her https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/tandlaege/tandlaegebehandling-i-udlandet/

Herefter kan du sende regningen og dokumentation på sygesikringstilskud til  Borgerservice, som kan yde helbredstillæg.

Hvis du ønsker, at få lavet tandprotese eller kroner i udlandet, skal vi bede om at overslaget på behandlingen bliver oversat til dansk.

 

Kerteminde Kommune har indgået prisaftale vedrørende udvidet helbredstillæg til briller og tandproteser.

Hvis du har helbredstillæg har det betydning for dig. Når du søger om tilskud til de ovennævnte ydelser, vil der blive givet tilskud ud fra de fastsatte priser i prisaftalen for briller og tandbehandling.

Såfremt ydelsen er billigere end de fastsatte priser i prisaftalen vil tilskuddet gives ud fra den faktiske pris. Det bevirker dog ikke, at du skal vælge netop den leverandør, som kommunen har indgået aftale med, men at du frit selv kan vælge hvilken leverandør du ønsker at benytte.

Prisaftale er indgået med følgende:

Briller
- Louis Nielsen

Tandbehandling
- Landsforeningen af kliniske tandteknikere

 • Kristian Flor Johansen, Hjallesevej 26, Odense C, tlf. 6612 6525
 • Annette Svenningsen, Vestergade 23, 5600 Faaborg, tlf. 6261 0529
 • Mogens Larsen Dental, Carl Blochs Vej 16-20, 5253 Odense M., tlf. 6613 4088
 • Tandprotetikeren Odense C, Torvegade 1, 5000 Odense C, tlf. 66 13 64 66
 • Tandprotetikeren Odense M, Tagtækkervej 8, 5230 Odense M, tlf. 66 13 64 67
 • Morten Christensen, Skibhusvej 67, 5000 Odense C, tlf. 6611 3085
 • Ulla Funder, Grønnegade 30-32 1tv, 5100 Odense C, tlf. 6614 0043,
 • John Holst Nielsen, Sct. Nicolaigade 4, 5700 Svendborg, tlf. 6221 1144
 • Klinisk Tandtekniker Lise Alfi, Sundhedscentret, Odensevej 29 A, 5610 Assens, Tlf. 6471 4141
 • Tandprotetikeren v/ Lene Springborg, Ruggårdsvej 103B, 5000 Odense C, tlf. 6616 9161
 • Joan Kongstad Dideriksen, Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg ,Tlf. 62 21 09 77
  og ​Skippergade 3, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 11 16

Kontakt

Borgerservice
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 15
borgerservice@kerteminde.dk