Her kan du læse om hvilke regler der er for at kunne afholde en cirkusforestilling i Kerteminde Kommune.

 

Du skal søge Miljø- og Kulturforvaltningen - Trafik og Anlæg om lov til at benytte de forskellige pladser, der er i vores kommune.

Hvis du som indehaver af et cirkus ønsker at lave en eller flere forestillinger i Kerteminde Kommune, skal der søges om det mindst 30 dage før.

Send din ansøgning til email: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

eller med post til:

Kerteminde Kommune

Hans Schaksvej 4

5300 Kerteminde
Att. Miljø- og Kulturforvaltningen - Trafik og Anlæg

 

Du skal også vedlægge en ansøgning til brandmyndigheden, hvis teltet kan rumme mere end 150 personer. 

Du kan se, hvilke krav der stilles fra brandmyndighederne her.

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
 
Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!