Kørsel til genoptræning

Er du henvist fra sygehuset til genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre og ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge kørsel ved den trænende terapeut. Der er en egenbetaling pr. enkelttur. Der er mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse hos Myndighedsafdelingen ved af sende dokumentation for deltagelse i træning og for kørselsudgiften til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen.

Borgere, som har en genoptræningsplan fra sygehuset og er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler eller uden anden transportmulighed, kan visiteres til kørsel ved kommunens trænende ergoterapeuter eller fysioterapeuter. 

Specialiseret genoptræning

Er du henvist til specialiseret genoptræning i sygehusregi og ikke selv kan sørge for transporten, har du mulighed for at søge om kørselsordning.
Du skal henvende dig til Myndighedsafdelingen.

Der er mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse hos Myndighedsafdelingen ved af sende dokumentation for deltagelse i træning og for kørselsudgiften til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen.

Kørsel til vedligeholdende træning

Er du henvist til vedligeholdende træning på et af kommunens træningscentre og du ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge om kørselsordning. Der er en egenbetaling pr. enkelt tur.

Kørsel til dagscenter for borgere med demens

Hvis du eller dine pårørende ikke er i stand til at sørge for transporten kan du blive visiteret til kørsel. Der er egenbetaling pr. enkelt tur.