For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du  også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med borgmesteren.

Kerteminde Kommune afholder fremover to gange om året en grundlovsceremoni.

Læs om lovforslaget 'L 41 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse'

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

TILMELDING

Grundlovsceremonien afholdeshvert år  den 1. april og den 1. den september  på Kerteminde Rådhus, byrådssalen.

Ved tilmelding bedes du oplyse:

  1. fulde navn
  2. cpr.nr.
  3. sagsnr. fra Indfødsretskontoret
     

LEGITIMATION OG BLANKET 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
     

Til grundlovsceremonien skal du også medbringe de blanketter, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketterne hedder blanket til afgivelse af erklæring samt tro- og loveerklæring.