For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med borgmesteren.

Kerteminde Kommune afholder fremover to gange om året en grundlovsceremoni.

Læs om lovforslaget 'L 41 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse'

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

TILMELDING

Grundlovsceremonien afholdes tirsdag den 1.september 2020 kl. 16.00-17.00 på Kerteminde Rådhus, byrådssalen. Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kerteminde Kommune.
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 10. august 2020 til Jane Gotfredsen, Ledelsessekretariatet, 65151507 eller jsg@kerteminde.dk

Denne grundlovsceremoni erstatter også den aflyste ceremoni fra den 1. april 2020. 

Ved tilmelding bedes du oplyse:

  1. fulde navn
  2. cpr.nr.
  3. sagsnr. fra Indfødsretskontoret
     

LEGITIMATION OG BLANKET 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
     

Til grundlovsceremonien skal du også medbringe de blanketter, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketterne hedder blanket til afgivelse af erklæring samt tro- og loveerklæring.