Hjælpemiddeldepotet varetager følgende opgaver:

  • - Rengøring, vedligeholdelse og reparation af genbrugshjælpemidler
  • - Opsætning af nødkald og nøglebokse
  • - Udførelse af mindre boligændringer
  • - Udbringning og afhentning af genbrugshjælpemidler