Ændringer af kommuneplanen kræver et tillæg eller et tematillæg.

Der vil løbende blive udarbejdet kommuneplantillæg eller tematillæg til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025.

Alle kommuneplantillæg kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
 
Kommuneplantillæg i høring:

Forslag til kommuneplantillæg 49, Erhvervsområde Skovhuse

Forslag til kommuneplantillæg 47, Tyrebakken

Forslag til kommuneplantillæg 42, Elmehaven

Kommuneplantillæg under behandling:

Forslag til kommuneplantillæg 45, Dalby 

Forslag til kommuneplantillæg 40, Oplevelsespark Kerteminde

Vedtagne kommuneplantillæg (nye):