I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7 kan der ydes befordringstilskud i forbindelse med jobsøgning.
 
Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om bevillingen.
 
I Kerteminde Kommune har arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2017, truffet afgørelse om,  at der IKKE bevilges befordringsgodtgørelse efter § 7.