Hvornår tilbydes elevbefordring ?

Der er mulighed for befordring, hvis afstanden mellem hjem og skole er over

2,5 km i børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin,
6 km på 4.-6. klassetrin
7 km på 7.-9. klassetrin
9 km på 10. klassetrin

Der kan desuden bevilges kørsel, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Kommunen sørger endvidere for befordring til og fra skole af syge og invaliderede børn.
 

I hvilke tilfælde tilbydes der ikke elevbefordring?

Hvis barnet ikke er indskrevet på distriktsskolen, kan der ikke forventes etableret befordring. Der etableres ikke befordring mellem hjem og skolefritidsordning / skolefritidsordning og hjem. 
 

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte skolen for yderligere information.