Skal jeg søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

Hvis du er under 30 år, og ikke har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse – altså en uddannelse, der giver direkte adgang til arbejdsmarkedet – skal du søge uddannelseshjælp.

Hvis du har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse eller er over 30 år, skal du søge kontanthjælp.

Når du skal søge om kontanthjælp, skal du henvende dig personligt i visitationen på Kerteminde Rådhus og blive registreret som arbejdssøgende.

Der søges digitalt om kontanthjælp/uddannelseshjælp via www.borger.dk

I visitationen får du udleveret vejledning om hvordan der søges digitalt.

Der vil blive afholdt en samtale mellem dig og en sagsbehandler og evt. en uddannelseskonsulent.

Husk - medbring NEM-ID.

Hvis der mangler dokumentation (se nedenfor), skal du indenfor 3 åbningsdage aflevere dokumentation til ansøgningen.

Hvis du ikke, indenfor denne frist, afleverer den manglende dokumentation, kan du få afslag pga. manglende oplysninger jf. Lov om aktiv socialpolitik.

Det er derfor vigtigt

at du har alt med, da du ellers risikerer at miste retten til kontanthjælp.

Du skal fremlægge forskellig dokumentation for hidtidige indtægter, indestående i banken mv., for at kunne ansøge om kontanthjælp:

• Opsigelse fra arbejdsgiver

• Lønsedler for de seneste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

• Kontoudtog for samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

• Ophør af uddannelse

• Afmeldingsbrev fra Statens Uddannelsesstøtte

• Børneopsparing, hvis du har en sådan

• Vandrejournal, hvis du venter barn

• Boligudgifter (kommunen vurderer, om du vil være berettiget til særlig støtte)

Du kan læse mere om betingelser og ydelser indenfor kontanthjælp på borger.dk

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du henvende dig på

Send digital post til Kontanthjælp - over 30 år

Send digital post til Kontanthjælp - under 30 år / Uddannelseshjælp

Telefonisk kontakt til Ydelseskontoret 65 15 11 05  ml. kl. 8.15 – 10.15 og 13.00-14.00, fredag dog kun fra kl. 8.15-10.15

Personligt i visitationen på Kerteminde Rådhus

Mandag til tirsdag 9.30 - 14

Onsdag lukket

Torsdag 9.30 - 16.45

Fredag 9.30 - 13.00