Skal jeg søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

Hvis du er under 30 år, og ikke har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse – altså en uddannelse, der giver direkte adgang til arbejdsmarkedet – skal du søge uddannelseshjælp.

Hvis du har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse eller er over 30 år, skal du søge kontanthjælp.

Når du skal søge om kontanthjælp, skal du henvende dig personligt i visitationen på Kerteminde Rådhus og blive registreret som arbejdssøgende.

I visitationen vil du få udleveret ansøgningsmateriale til kontanthjælp.

Der vil blive afholdt en samtale mellem dig og en sagsbehandler og evt. en uddannelseskonsulent.

Medbring gerne NEM-ID.

Hvis der mangler dokumentation (se nedenfor), skal du indenfor 3 åbningsdage aflevere dokumentation til ansøgningen.

Hvis du ikke, indenfor denne frist, afleverer den manglende dokumentation, kan du få afslag pga. manglende oplysninger jf. Lov om aktiv socialpolitik.

Det er derfor vigtigt

at du har alt med, da du ellers risikerer at miste retten til kontanthjælp.

Du skal fremlægge forskellig dokumentation for hidtidige indtægter, indestående i banken mv., for at kunne ansøge om kontanthjælp:

• Opsigelse fra arbejdsgiver

• Lønsedler for de seneste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

• Kontoudtog for samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

• Ophør af uddannelse

• Afmeldingsbrev fra Statens Uddannelsesstøtte

• Børneopsparing, hvis du har en sådan

• Vandrejournal, hvis du venter barn

• Boligudgifter (kommunen vurderer, om du vil være berettiget til særlig støtte)

Du kan læse mere om betingelser og ydelser indenfor kontanthjælp på Borger.dk.

Hvis al dokumentation er til stede, og du vurderes berettiget til kontanthjælp, vil du modtage ydelsen fra den dag du afleverer ansøgningen til visitationen. Ydelsen er bagudbetalt, og indsættes på din Nemkonto.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du henvende dig på

Mail til Ydelseskontoret sikkerpost@kerteminde.dk

Telefonisk kontakt til Ydelseskontoret 65 15 15 15  ml. kl. 9 – 11 eller 14-15 (Onsdag er der lukket og fredag er der ikke telefontid mellem  kl. 14 - 15)

Personligt i visitationen på Kerteminde Rådhus

Mandag til tirsdag 9.30 - 14

Onsdag lukket

Torsdag 9.30 - 16.45

Fredag 9.30 - 13.00