Der er fællesstræning hver fredag kl. 13-14 i Munkebo Idrætscenter.

Træningen ledes af neuropædagog Gitte Friis.

Hvis du vil vide mere om gruppen og måske har interesse i at blive medlem: kontakt Gitte Friis på telefon: 30468345 eller på email: gff@kerteminde.dk

Kerteminde Kommune har etableret dagscenter for borgere med demens i Aktivhuset i Kerteminde. Målet er at skabe en tryg og stabil hverdag for borgerne samt fastholde funktionsniveau. Har du eller din pårørende brug for plads i et dagscenter skal demenskoordinatorerne kontaktes.

Pjece er under udarbejdelse.

Aktivhuset er beliggende på Vestergade 98, 5800 Kerteminde.
I Aktivhuset er samlet de tidligere 3 dagscentre:

  • Skovly med plads til ca. 10 borgere dagligt (alle hverdage). 
  • Fjordstuen med plads til ca. 12 borgere dagligt (alle hverdage).
  • Svalen med plads til ca.10 borgere dagligt (alle hverdage).

Åbningstid mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00. 
 

Har man en demenssygdom er der i Kerteminde Kommune mulighed for en gæsteplads på Birkelund Plejecenter i Langeskov. Gæstepladsen har en varighed på 1 uge, og kan efter aftale tilbydes en borger hver 8. uge. Målet med en gæsteplads til borgere med demens er, at aflaste pårørende, så borgeren kan forblive i eget hjem længst muligt.

Har du brug for at vide mere om gæsteplads, kan demenskoordinatorer eller visitatorerne kontaktes.

Kommunens demenskoordinatorer samler med jævne mellemrum interesserede pårørende i små grupper i distrikt Munkebo, Kerteminde og Langeskov.

I pårørendegrupperne ligges der stor vægt på tavshedspligt mellem deltagerne.

Har du interesse i at deltage i en pårørendegruppen kan demenskoordinatorerne kontaktes.

Demenskoordinatorerne i Kerteminde Kommune samarbejder med demenskoordinatorerne i Nyborg og Alzheimers Foreningen om at afholde en pårørende skole for ægtefæller og børn til demente borgere.

Pårørende skolen forløber over 5 aftener med forskellige aktuelle temaer. Der vil være en mindre egenbetaling for hele forløbet, som dækker kaffe og brød. Pårørendeskolen ligger også op til dialog om de udfordringer, som hverdagen med et menneske med demens giver.

Kerteminde Kommune har demensboliger i Munkebo og Langeskov.

I Munkebo er det Lindhøj Plejecenter, afdeling Troelskær med 12 boliger. 

I Langeskov er det Birkelund Plejecenter, hvor ”Smilet” er en enhed med plads til 8 borgere med demens.

For at komme i betragtning til en demens bolig, skal man have en demensdiagnose eller tydelige tegn på demens.

Vil du hører nærmere om demens boliger, kan du kontakte Visitationen

Har man en demensdiagnose og har svært ved at benytte egen tandlæge, kan man visiteres til omsorgstandpleje.

Vil du høre nærmere om muligheden for omsorgstandpleje kan du kontakte Visitationen.

Læs mere om omsorgstandplejen nedenfor.