Kerteminde Kommune har 3 dagscentre for borgere med demens; Skovly, Fjordstuen og Svalen. Målet er at skabe en tryg og stabil hverdag for borgerne samt fastholde funktionsniveau. Har du eller din pårørende brug for plads i et dagscenter skal demenskoordinatorerne kontaktes.

Læs mere i pjecer om dagscentre nedenfor.

Skovly er beliggende på Hinkesvej 13 i Kerteminde. Der er plads til 10 borgere dagligt (alle hverdage). Åbningstid mandag-torsdag kl. 9.30-15.00. Fredag kl. 09.30-14.00. 

Fjordstuen er beliggende på Lindhøjvej 3 i Munkebo. Der er plads til 12 borgere dagligt (alle hverdage). Åbningstid mandag-fredag kl. 9.30-14.00. 

Svalen er beliggende på Grønvej 12 i Langeskov. Der er plads til 10 borgere dagligt (alle hverdage). Åbningstid mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00. 
 

Har man en demenssygdom er der i Kerteminde Kommune mulighed for en gæsteplads på Birkelund Plejecenter i Langeskov. Gæstepladsen har en varighed på 1 uge, og kan efter aftale tilbydes en borger hver 8. uge. Målet med en gæsteplads til borgere med demens er, at aflaste pårørende, så borgeren kan forblive i eget hjem længst muligt.

Har du brug for at vide mere om gæsteplads, kan demenskoordinatorer eller visitatorerne kontaktes.

Kerteminde Kommune har 3 caféer for borgere med demens; Cafe Blæksprutten, Cafe Svalen og  Cafe Det gode liv. Alle caféer er for borgere med demens og deres pårørende.

Læs mere i pjecer om demens cafeer nedenfor.

Cafe Blæksprutten har åbent torsdage i ulige uger kl. 15.00-17.00 i Sundhedens Center i Munkebo. I cafeen kan købes kaffe, te og kage. Cafeen drives af frivillige i tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer. Formålet med cafeen er at danne netværk mellem mennesker, som står i samme situation.
Kontakt: Birte Aunfeldt (frivillig) på tlf. 65974665 eller demenskoordinatorerne.

Cafe Svalen har åbent onsdage i lige uger kl. 15.00-17.00 i Aktivitetscentret på Birkelund Plejecenter. I cafeen kan købes kaffe, te og kage. Cafeen drives af frivillige i tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer. Formålet med cafeen er at danne netværk mellem mennesker, som står i samme situation.
Kontakt: Kurt Poulsen (frivillig) på tlf. 29114681 eller demenskoordinatorerne.

Cafe Det gode liv har åbent mandage i lige uger kl. 15.00-17.00. cafeen er mødested for alle, som ikke husker helt så godt og har lyst til, at hygge sig sammen med andre, være en del af et fællesskab med sang, varieret underholdning, udflugter m.m. Der serveres kaffe. Cafeen drives af frivillige fra Ældresagen. 
Kontakt: Frode Hansen (frivillig) på tlf. 65341613 eller demenskoordinatorerne.

Kommunens demenskoordinatorer samler med jævne mellemrum interesserede pårørende i små grupper i distrikt Munkebo, Kerteminde og Langeskov.

I pårørendegrupperne ligges der stor vægt på tavshedspligt mellem deltagerne.

Har du interesse i at deltage i en pårørendegruppen kan demenskoordinatorerne kontaktes.

Demenskoordinatorerne i Kerteminde Kommune samarbejder med demenskoordinatorerne i Nyborg og Alzheimers Foreningen om at afholde en pårørende skole for ægtefæller og børn til demente borgere.

Pårørende skolen forløber over 5 aftener med forskellige aktuelle temaer. Der vil være en mindre egenbetaling for hele forløbet, som dækker kaffe og brød. Pårørendeskolen ligger også op til dialog om de udfordringer, som hverdagen med et menneske med demens giver.

Kerteminde Kommune har demensboliger i Munkebo og Langeskov.

I Munkebo er det Lindhøj Plejecenter, afdeling Troelskær med 12 boliger. 

I Langeskov er det Birkelund Plejecenter, hvor ”Smilet” er en enhed med plads til 8 borgere med demens.

For at komme i betragtning til en demens bolig, skal man have en demensdiagnose eller tydelige tegn på demens.

Vil du hører nærmere om demens boliger, kan du kontakte Visitationen

Har man en demensdiagnose og har svært ved at benytte egen tandlæge, kan man visiteres til omsorgstandpleje.

Vil du høre nærmere om muligheden for omsorgstandpleje kan du kontakte Visitationen.

Læs mere om omsorgstandplejen nedenfor.

Pjecer om dagscentre

Pjecer om demens cafeer

Omsorgstandpleje