Botilbud til voksne med fysisk og psykisk handicap
Botilbuddene er døgntilbud til personer, der har betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Personerne kan have behov for fysisk hjælp døgnet rundt eller behov for tryghed døgnet rundt.

Støttecentre
Et støttecenter er et bo- og støttetilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig, med tilknutning til et støttecenter.

Støtte i hjemmet
Hjemmevejledning er et tilbud for voksne som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig.

Paletten
Er Kerteminde Kommunes aktivitets- og samværstilbud for voksne.

Sådan får man tilbuddet
Afklaring af den enkeltes behov for botilbud og bostøtte sker i tæt samarbejde mellem borgeren og eventuelt pårørende, samt sagsbehandleren og eventuelt andre professionelle.

Hvis du ønsker at ansøge om et tilbud, skal du kontakte din sagsbehandler.

Ændring af egen bolig
Du kan også få hjælp til ændringer i din bolig, hvis det er nødvendigt på grund af dit handicap.