Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt pension før 2003 kan du ikke søge om økonomisk støtte i form af enkeltydelser. Her har du i stedet mulighed for at søge om helbredstillæg eller personligt tillæg.