For at give ansøgere et overblik over muligheder og regler vedrørende opsætning af skilte, har Kerteminde Kommune udarbejdet et administrationsgrundlag for skiltning.

Dette giver både private og virksomheder et overblik over, hvor der må opsættes skilte, om der skal søges tilladelse til opsætning og hvilken myndighed som skal godkende skilte og opsætning.

Administrationsgrundlag for skiltning

Hvis du ønsker at opsætte midlertidig skilte op, i forbindelse med et arrangement, skal du søge Kerteminde Kommune om tilladelse.

Virksomheder har mulighed for, at søge om opsætning af servicevejvisning, med henvisning til en virksomhed. Se flere informationer herunder.

Valgplakater kan uden tilladelse ophænges i master til vejbelysning, master til brug for elforsyning o.l. i det retningslinjerne i vejloven og privatvejloven skal følges.

 

Der kan gives tilladelse til midlertidig skiltning ved indfaldsvejene til Kerteminde, Munkebo, Langeskov og Rynkeby, hvis et arrangement overholder retningslinjerne for midlertidig skiltning.

Der må max. skiltes til 4 arrangementer på samme tid.

Ansøgning om midlertidig skiltning kan sendes til:

trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Når tilladelsen til midlertidig skiltning gives, fremsender vi kortmateriale, der viser hvor skiltene må placeres.

Retningslinjer for midlertidig skiltning

Placeringer for skiltning:

Kerteminde

Langeskov

Munkebo

Rynkeby

En virksomhed kan søge kommunen om at få opstillet en vejvisningstavle, der henviser til virksomheden.

Bliver din ansøgning godkendt, sørger Kerteminde Kommune for levering og opsætning af skiltet for ansøgers regning. I særlige tilfælde kan der skiltes med 2 skilte til den samme virksomhed.

Ansøgning om servicevejvisning

 

vedhæft eventuelt dokumenter