Du skal henvende dig i Borgerservice for at få udleveret ansøgningsskema om anvist bolig.
Når Borgerservice har modtaget ansøgningen om anvist akutbolig, vurderer vi ansøgningen. Du vil modtage et brev, med oplysning om du er optaget på ventelisten eller om du ikke er omfattet af reglerne for akutbolig.

Til orientering kan det oplyses, at Kerteminde kommune får hver 4. ledige bolig i tilbud fra boligforeningen Grønløkken (disse boliger ligger i Langeskov og Kerteminde) samt Fyns almennyttige Boligselskab (disse boliger ligger i Kerteminde). Der er ingen boliger til rådighed i Munkebo. Kerteminde kommune har ingen indflydelse på hvilken boliger der kommer i tilbud og derfor heller ikke på størrelsen af boligen.

Du må derfor være indstillet på, at kommunen stiller den efter omstændighederne bedst egnede bolig til rådighed og der nødvendigvis ikke skabes den bedste løsning af dit boligproblem. Du kan derfor blive tilbudt en bolig, som måske ikke er den optimale størrelse eller beliggenhed til dig.

Vi har ingen mulighed for at oplyse, hvornår den næste ledige bolig bliver tilbudt. Der kan derfor gå lang tid, inden du bliver tilbudt en bolig.

I de boliger Kerteminde kommune får tilbudt, må der ikke holdes husdyr. Har du husdyr, kan Kerteminde kommune derfor ikke hjælpe med en bolig, hvor husdyr kan medtages.

Hvis du bliver optaget på Kerteminde kommunes akutbolig venteliste, skal du stadig selv være aktiv boligsøgende i hele Kerteminde kommune.

Du skal være medlem af mindst én almen boligforening der har boliger i Kerteminde Kommune. Du skal vise bekræftelse på medlemskab af boligforeningen.

Du kan søge ledige boliger på:

Der kan ikke tages hensyn til, hvor i kommunen du gerne vil bo.

Hvis du bliver tilbudt en bolig, som der takkes nej til, anses du ikke for at være akutbolig søgende og vil derfor ikke kunne være optaget på akutbolig ventelisten.