For at Kerteminde Kommune kan bevilge inkontinenshjælpemidler efter Servicelovens § 112 skal lidelsen være varig.

Det betyder at alle behandlingsmuligheder, såvel medicinske, kirurgiske som optræningsmæssige skal være udtømte.
Det betyder at du evt. skal til læge for at blive udredt for dine vandladningsproblemer, før der kan tages stilling til en bevilling.

Indtil der foreligger en bevilling skal du selv betale for dine bleer.

Kerteminde Kommune har indkøbsaftale med Essity (tidligere SCA), tlf. 48168111

Aftalen omhandler: Levering af voksenbleer med bevilling efter Servicelovens §112.

Følgende produktgrupper er omfattet: Engangsbleer i form af åbne bleer, tapebleer, bæltebleer, buksebleer samt bind. Derudover sengeunderlag og stiklagener til inkontinente kvinder og mænd. 

Bestilling: Med hver levering til borgeren følger et bestillingskort, hvor det fremgår, hvad borgeren er bevilget. Borgeren kan foretage ny bestilling ved at returnere bestillingskortet til leverandøren (portoen er betalt), via tilbudsgivers hjemmeside døgnet rundt alle årets dage, eller pr. telefon min. 4 timer dagligt.
Essity kan uden beregning levere mindst 5 vareprøver til borgere ved ny bevilling til brug for valg af rette model og størrelse.