Hvad er BBR

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR.

Det er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. Der registreres oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg på alle bebyggede ejendomme.

I BBR er der blandt andet oplysninger om bygningsarealer, tag- og vægmaterialer, installationer m.m.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet ved ejendomsvurderinger, beregning af husleje og boligsikring og som grundlag for statistikker om byggerier.

Hvis du har rettelser til din BBR kan du bruge nedenstående link til den Offentlige Informations Server (OIS)

Rettelser til BBR

Har du spørgsmål om BBR, kan du kontakte Byg:

byg@kerteminde.dk