Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og Byggeri Byggeri Forespørgsel og dialog om din byggesag

Forespørgsel og dialog om din byggesag

Forespørgsel 

Hvis du har spørgsmål af let karakter, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller via den digitale selvbetjening Byg og Miljø med en forespørgsel.

I Byg og Miljø vælges ansøgningstypen ”Planmæssig forespørgsel”.

Telefonisk kan vi svare vejledende på spørgsmål om lovgivningen og forståelse af lovgivning.

Ved en forespørgsel gennem Byg og Miljø har vi mulighed for at sætte os mere ind i sagen og give mere konkrete svar ud fra forholdene på din grund.

Vi vil gerne kunne give et så godt svar som muligt, derfor er det vigtigt, at forespørgslen er så nøjagtig og oplyst som muligt.

Hvis du ikke er ejer af ejendommen, skal der indhentes en fuldmagt fra ejer. Fuldmagten kan indhentes via Byg og Miljø.

Dialog omkring din byggesag

Vi ønsker en smidig og god dialog. Derfor har vi indført telefoniske møder direkte med en byggesagsbehandler. Møderne placeres, så de passer ind i din og byggesagsbehandlerens kalender. På denne måde kan både du og byggesagsbehandleren mødes forberedte og indgå i en god dialog om din sag.

Når du kontakter Team Byggesag i telefontiden, kan der ske to af følgende ting:

 1. Dine spørgsmål er af let karakter og kan afklares af den, du taler med.
 2. Dine spørgsmål kræver dialog med en byggesagsbehandler, og du vil derfor få muligheden for et telefonisk møde direkte med en byggesagsbehandler. Din henvendelse vil straks blive videresendt til en byggesagsbehandler, der kan forberede sig på sagen og vende tilbage til dig på det tidspunkt, du har aftalt med Team Byggesag.

 

Inden du kontakter os, kan vi anbefale, at du læser vores "Ofte stillede spørgsmål", da du derved ofte kan få hurtigere svar.

Find ofte stillede spørgsmål her

Læs mere

Kerteminde Kommune har politisk vedtaget følgende servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i 2023:

Erhvervssager: 14 dage
Énfamiliehuse: 40 dage
Forespørgsler: 40 dage
Øvrige private byggesager: 40 dage

Opdateret 15-2-2023

Definition på servicemål:
Servicemål er den forventede sagsbehandlingstid som er politisk vedtaget, at vi skal overholde.

Det skal bemærkes, at servicemål ikke er det samme som faktiske sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden gælder fra det øjeblik, hvor alle oplysninger foreligger i byggesagen, til byggetilladelsen er givet.

I de sager, hvor der for eksempel ikke ligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale, eller hvor der skal gives dispensation i forhold til plan- og byggelovsmæssige bestemmelser, vil sagsbehandlingen strække sig ud over servicemålene.

Vi opkræver gebyr for byggesagsbehandling for den tid, der er brugt på byggesagen.

Timeprisen for byggesagsgebyret er fastsat af Byrådet og udregnes efter timeforbrug.

Pr. 1. januar 2024 er timeprisen for byggesagsgebyret 426 kr.

Byggesagsgebyr opkræves for sager behandlet efter byggeloven:

 • Byggetilladelser
 • Deltilladelser
 • Nedrivning
 • Dispensationssager
 • Lovliggørelsessager

Der opkræves ikke byggesagsgebyr for følgende sager:

 • Afslag
 • Byggesagsansøgning, som er udfyldt korrekt af ansøger, og er fuldt oplyst.
 • Ansøgninger, der trækkes tilbage (faktureres ikke for brugt tid)
 • Forespørgsler

Byggesagsgebyret opkræves på én gang:

 • Opkrævningen sker, når din byggesag afsluttes, og denne sendes som hovedregel til den tinglyste ejer af ejendommen.

Såfremt andre end den tinglyste ejer har forespørgsler på en ejendom, skal der altid foreligge en fuldmagt (for eksempel i forbindelse med ejendomssalg).

Team Byggesag

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Personlig henvendelse aftales inden fremmøde.

Telefontider

Benyt link nedenfor for at sende en skriftlig forespørgsel til Team Byggesag

Byg og Miljø

Benyt link nedenfor for at se eller rette BBR-oplysninger

BBR-oplysninger

Klik her for mere information om henvendelse til Team Byggesag

Ofte stillede spørgsmål


Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje