Er du i tvivl om, hvorvidt det du planlægger at opføre kræver en byggetilladelse fra kommunen, kan du her på hjemmesiden finde svar i forhold til bl.a. Bygningsreglementet.

Du skal være opmærksom på, at selvom det ikke kræver en byggetilladelse i henhold til Byggeloven kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning som fx til placering og udformning af byggeriet.

Du har selv ansvaret for, at alle planbestemmelser er overholdt, når du bygger fx garager, carporte, udhuse mv. uden at søge byggetilladelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Team Byggesag med henblik på at blive vejledt i, hvor du finder de efterspurgte oplysninger.

Vi kan ikke rådgive dig om hvordan du opfylder gældende lovgivning, her henvises du til en rådgiver eller din håndværker.

Kontaktoplysninger

Team Byggesag kan træffes på telefonnr.: 65 15 14 40

Mandag til torsdag                  kl. 8.15-9.15 og 13.00-14.00
Fredag                                       kl. 8.15-9.15

E-mail: byg@kerteminde.dk

Team Byggesag træffes ikke for personlige eller telefoniske henvendelser i ugerne 41, 45 og 49. 

Opdateret 25. september 2020

Nyttige links: