Er du i tvivl om, hvorvidt det du planlægger at opføre kræver en byggetilladelse fra kommunen, kan du her på hjemmesiden finde svar i forhold til bl.a. Bygningsreglementet.

Du skal være opmærksom på, at selvom det ikke kræver en byggetilladelse i henhold til Byggeloven kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning som fx til placering og udformning af byggeriet.

Du har selv ansvaret for, at alle planbestemmelser er overholdt, når du bygger fx garager, carporte, udhuse mv. uden at søge byggetilladelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Team Byggesag med henblik på at blive vejledt i, hvor du finder de efterspurgte oplysninger.

Vi kan ikke rådgive dig om hvordan du opfylder gældende lovgivning, her henvises du til en rådgiver eller din håndværker.

Team Byggesag kan træffes på mail plan-byg@kerteminde.dk

På grund af manglende ressourcer har vi desværre ikke mulighed for at besvare telefonopkald eller modtage personlige henvendelser.

Vi beklager den opståede situation, hvor der kun er en byggesagsbehandler til at besvare alle henvendelser der indgår.

Vi forventer at kunne besvare telefonopkald og modtage personlige henvendelser igen omkring 1. maj.

Opdateret 18.03.2019

Nyttige links:

Bygningsreglementet

Byggeri, lovgivning

Se din BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Byggesagsarkiv, se tidl. byggesager

PlansystemDK, lokalplaner

Tinglysning, deklarationer mv.

Statens Byggeforskningsinstitut

Tegn selv situationsplan

Søg om tilladelse

Kontakt Team Byggesag