Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og Byggeri Byggeri Hjælp til færdigmelding

Hjælp til færdigmelding

I forbindelse med færdigmelding af dit byggeprojekt skal der fremsendes relevant dokumentation for byggearbejdet.

I din byggetilladelse under punktet ”Dokumentation ved færdigmelding” er det oplistet, hvilke krav dit byggeri er vurderet at være omfattet af.

Inden vi kan meddele ibrugtagningstilladelse, skal du indsende dokumentation for, hvordan kravene er overholdt.

Nedenfor har vi oplistet eksempler på, hvad dokumentation kunne bestå af indenfor de enkelte områder.

Der kan også findes hjælp i vejledning til bygningsreglementet.

Vejledningen kan findes her: Dokumentationsvejledning

Når du har samlet dokumentationen, sender du den via din byggesag på bygogmiljø.dk. Du vil derefter modtage en ibrugtagningstilladelse og en opdatering af din BBR-meddelelse.

Kap. 2 - Adgangsforhold (se mere i BR 18 § 48 - § 62)

Tegninger, der viser niveaufri adgang.

Tegninger, der viser gangbredder, dørbredder, trapper, værn, håndlister, indvendige-/udvendige ramper.

Situationsplan, der viser udendørs adgangsforhold.

Kap. 3 - Affaldssystemer (Se mere i BR 18 § 48 - § 81)

Situationsplan, der viser placering af renovation og tilgang for renovationsbil.

Tegninger, der viser niveaufri adgang.

Redegørelse for ventilation i renovationsrum.

Kap. 4 - Afløb (Se mere i BR 18 § 69 - § 81)

Kloaktegning for spildevand og regnvand, herunder evt. omfangsdræn.

Drift og vedligeholdelsesmanual for afløb.

Kap. 5 - Brand (Se mere i BR 18§ 82 - §158)

Tegninger, som udført, med angivelse af brandadskillelser, flugtveje, redningsåbninger, røgalarmer mv. 

Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan

Funktionsafprøvning og systemkontrol

Kap. 6 - Brugerbetjente anlæg (Se mere i BR 18 § 159 - § 160)Kap. 7 - Byggepladsen og udførelse af byggearbejder (Se mere i BR 18 § 161 - §165)


Kap. 9 - Bygningens indretning (Se mere i BR 18 § 196 - § 241)

Tegninger, som udført

Tegningerne skal være målsat, så de redegør for:

  • indretning af boliger jf. §§ 199 - 213
  • indretning af offentlig tilgængelige bygninger jf. §§ 214 - 220
  • indretning af arbejdspladser jf. §§ 221 - 227
  • indretning af normalklasserum jf. §§ 228 -231

indretning af hoteller jf. §§ 222 - 237

Kap. 10 - Elevatorer (Se mere i BR 18 § 243 - § 249)

Funktionsafprøvning af elevators energiforbrug 

Certifikat på elevatoren.

Kap. 11 - Energiforbrug (Se mere i BR 18 § 250 - § 298)

Trykprøvning eller tilsvarende dokumentation for tæthed. 

Nybyggeri: Energiberegning

Tilbygning/ændret anvendelse: U-værdier, varmetabsberegning eller energiramme

Ombygning: Rentabilitetsberegning

Kap. 12 - Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (Se mere i BR 18 § 299 - § 328)

Datablad på fyringsanlæg

Skorstensfejerattest

Drift og vedligeholdelse på anlæg

Kap. 13 - Forurening (Se mere i BR 18 § 329 - § 333)


Kap. 14 - Fugt og vådrum ( Se mere i BR 18 § 334 - § 339)Kap. 15 - Konstruktioner (Se mere i BR 18 § 340 - § 357)Kap. 16 - Legepladser mv. (Se mere i BR 18§ 358 - § 367)

Datablade legeredskaber iht. Danske Standarder for området.

Godkendelse fra legepladsinspektørKap. 17 - Lydforhold (Se mere i BR 18 § 368 - § 376)

Redegørelse for lydforhold iht. DS 490 for boliger.

Lydmåling for undervisnings- og daginstitutionsbygninger.


Kap. 18 - Lys og udsyn (Se mere i BR 18 § 377 - § 384)

Redegørelse for glasareal ift. gulvareal

Funktionsafprøvning af belysningsanlæg (erhverv)


Kap. 18 - Termisk indeklima, installationer til varme og køleanlæg (Se mere i BR 18 § 385 - § 392)

Tegning varmeprojekt

Drift og vedligeholdelsesmanual for:

Energiforsyning

Varme- og køleanlæg

Funktionsafprøvning for varme- og køleanlæg


Kap. 21 - Vand (Se mere i BR 18 § 403 - § 419)

Tegning vandinstallationer

Drift og vedligeholdelsesmanual for vandinstallationer.

Kap. 22 - Ventilation (Se mere i BR 18 § 420 - § 452)

Tegning ventilationsprojekt

Drift og vedligeholdelsesmanual for ventilationsanlæg.

Funktionsafprøvning for ventilationsanlæg

Redegørelse for ventilationsbehov, herunder angivelse af volumenmængder og strømme, samt eventuel brandsikring iht. DS 428


Kontakt

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje