Hvad er BBR

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR.

Det er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. Der registreres oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg på alle bebyggede ejendomme.

I BBR er der blandt andet oplysninger om bygningsarealer, tag- og vægmaterialer, installationer m.m.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet ved ejendomsvurderinger, beregning af husleje og boligsikring og som grundlag for statistikker om byggerier.

Det er hovedejers ansvar at BBR afspejler faktiske forhold.

Ret BBR (selvbetjeningsløsning)

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR oplysninger, så kan du rette dem selv i selvbetjeningsløsningen. Vælg nedenstående link: Ret BBR.

Ret BBR er en ny mulighed for ejere at henvende sig til kommunen, når de ønsker at ændre i BBR. Det er stadigt muligt for ejere, at henvende sig til kommunen via mail. Ret BBR er således en supplerende kanal til indberetning.

 

Ved spørgsmål til BBR kontaktes Team Byggesag.

Opdateret 3. september 2018