Hvad er BBR

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR.

Det er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. Der registreres oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg på alle bebyggede ejendomme.

I BBR er der blandt andet oplysninger om bygningsarealer, tag- og vægmaterialer, installationer m.m.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet ved ejendomsvurderinger, beregning af husleje og boligsikring og som grundlag for statistikker om byggerier.

Det er hovedejers ansvar at BBR afspejler faktiske forhold.

BBR rettelser skal meddeles via mail eller brev til Team Byggesag:

 

Ved spørgsmål til BBR kontaktes Team Byggesag.

Spørgsmål til BBR

Se din BBR (Bygnings- og Boligregistret)