Det er Kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune, der fastlægger rammerne for kommunens økonomi.
Under dette punkt kan du finde Kerteminde Kommunes seneste budgetter.