Det er Kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune, der fastlægger rammerne for kommunens økonomi.
Under dette punkt kan du finde Kerteminde Kommunes seneste budgetter.

Læs mere om Budget 2019.

Budgetaftalen om budget 2017-2020 blev indgået af et enigt Byråd d. 21. september 2016.

Budgetaftale om Kertemindes budget 2017
Budgetbogen for 2017

Læs mere om budget 2017

Budgetaftale mellem V,A,F,C,O,P om budget for 2016-2019

Torsdag den 24. september 2015 indgik et flertal af partierne i Kerteminde Byråd en aftale om det kommunale budget for 2016-2019.

Budgetaftale om Kertemindes Kommunes budget 2016
Budgetforlig - investeringsoversigt
Budgetforlig - driftsbudget

Læs mere om budget 2016

Budgettet for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 blev vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2014.

Budgetbogen for 2015

Læs mere om budget 2015

Budgettet for 2014 og budgetoverslagsårerne 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2013.

Budgetbogen for 2014

Læs mere om budget 2014

Budgettet for 2013 og budgetoverslagsårerne 2014-16 blev vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2012.

Budgetbogen for 2013

Budgettet for 2012 og budgetoverslagsårerne 2013-2015 blev vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen den 13. oktober 2011.

Budgetbogen for 2012