Seniorrådet i Kerteminde

Seniorrådet taler de ældres sag og rådgiver Byrådet.

Gennem dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og Byrådet, arbejder Seniorrådet for alle ældre. Seniorrådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik og rådet skal høres før beslutninger, der har speciel betydning for de ældre, træffes af Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Seniorrådets bord, kan rådet tage alle sager op, de har lyst til, og udtale sig om alt, der har special betydning for de ældre.

Der vælges et nyt Seniorråd hvert 4. år.

Seniorrådet for 2018-2021 er afgjort ved fredsvalg. Se medlemmer af det nye Seniorråd ved at klikke længere nede.

Læs dagsordener og referater fra Seniorrådets møder ved at klikke her

 

Laila Rosenbek Finsen (formand)
Strandvejen 23, 2. tv.
5300 Kerteminde
E-mail: finsen@post.tele.dk
Tlf.: 2143 2315

Annette Langhoff
Dyssevænget 2
5330 Munkebo
E-mail: annette.langhoff@gmail.com
Tlf.: 6014 3262

Birte Michelsen
Risingevej 22
5330 Munkebo
E-mail: bmichelsen1945@gmail.com
Tlf.: 2423 7520

Ingrid Hansen
Tyrebakken 17
5300 Kerteminde
E-mail: ingh@stofanet.dk
Tlf.: 2650 6880