Invitation

Opstillingsmøder - Valg til nyt Seniorråd

Der skal afholdes valg til nyt Seniorråd i Kerteminde Kommune. Du inviteres derfor til opstillingsmøder, hvor der blandt andet vil være information om arbejdet i rådet.

Mandag den 24. februar 2020 kl. 17-18 på Munkebo rådhus, Bycenteret, Munkebo

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 17-18 på Langeskov rådhus, Grønvej, Langeskov

Alle borgere med fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år senest den 25. marts 2020 er valgbare til Seniorrådet.

Hvis du ønsker at stille op til det nye Seniorråd, kan du aflevere din anmeldelsesblanket på ét af opstillingsmøderne. Du kan også aflevere blanketten på Kerteminde rådhus. Blanketten skal afleveres senest tirsdag den 3. marts kl. 12.00.

Kandidatanmeldelsesblanketten finder du på ved at klikke her Blanketten udleveres også på opstillingsmøderne.

 

 

Svend Åge Hansen, Langeskov:

Hvem er jeg?

Pensionist 73 år bosiddende i Langeskov

 

Derfor stiller jeg op:

Jeg interesserer mig for de ældre i kommunen,   deres velbefindende, deres muligheder for   aktivitet og transportmuligheder

Carsten Weisz, Kerteminde

Hvem er jeg?

Folkepensionist, tidligere revisor. I min fritid spiller jeg bridge. Er pt. formand for menighedsrådet og tovholder for "Modige mænd" under Ældre Sagen

 

Derfor stiller jeg op:

Jeg synes det er vigtigt at pensionister giver sine meninger til kende

 

 

 

 

 

 

       

Seniorrådet i Kerteminde

Seniorrådet taler de ældres sag og rådgiver Byrådet.

Gennem dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og Byrådet, arbejder Seniorrådet for alle ældre. Seniorrådet medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik og rådet skal høres før beslutninger, der har speciel betydning for de ældre, træffes af Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Seniorrådets bord, kan rådet tage alle sager op, de har lyst til, og udtale sig om alt, der har special betydning for de ældre.

Der vælges et nyt Seniorråd hvert 4. år.

Læs dagsordener og referater fra Seniorrådets møder ved at klikke her