Kerteminde kommune har mulighed for, at henvise til specialrådgivning ved specialiserede og særligt komplicerede problemstillinger på hjælpemiddelområdet. 
 

 

Kerteminde kommune har en samarbejdsaftale med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense.  

CKV har tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser. Tilbuddet gælder hjælpemidler, vejledning og undervisning. Funktionsnedsættelserne kan være på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten.

Henvisning til rådgivning ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi skal ske gennem Visitation Hjælpemidler. 
Henvisning til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi sendes eksempelvis ved behov for synsrådgivning, særlige kommunikations hjælpemidler, komplekse siddestillingsproblematikker, opsætning af prøvebolig ved byggesager og ved valg og særlig indretning af større invalidebiler.

VISO er et tilbud til fagpersoner og borgere i de sager, hvor der er behov for sparring, supplerende viden og rådgivning i forhold til at give den rette hjælp. 

Din kommune kan henvende sig til VISO eller du kan selv henvende dig.
Hvis du har brug for specialistrådgivning, har du mulighed for at ringe og få en uforpligtende og afklarende samtale om din problemstilling med en VISO-konsulent. 
VISO vurderer sammen med dig og din kommune, hvilken rådgivning der er mest relevant og bedst bringer dig videre.
VISO kan ikke træffe nogen beslutninger i din sag, men VISO kan supplere kommunernes egen specialviden og støtte op om en kvalificeret indsats. VISO rådgiver ikke i forhold til juridiske spørgsmål.

Da din kommune ofte er en aktiv part i din sag, er det en god idé at inddrage din kommunale sagsbehandler, når du henvender dig til VISO.