Skip til hoved indholdet

Langeskov Syd

Attraktive erhvervsgrunde med direkte tilkørsel til motorvej E20.

Området skal anvendes til erhvervsformål med industri-, værksteds- og lagervirksomhed. Der må ikke opføres boliger i området.

• Erhvervsgrundene er byggemodnede, men ikke udstykket.
Grundstørrelse kan forhandles - min. 3000 m².

• Grundpris pr. m er 176 kr. excl. moms. Grundene sælges udstykkede og med vand- og kloakstikledninger ført til skel. Grundkøber betaler samtlige handelsomkostninger og tilslutningsafgifter. En del af området ligger inden for skovbyggelinjen og må derfor ikke bebygges. Arealet inden for skovbyggelinjen sælges for 60 kr. pr. m² excl. moms. Sælges kun som en del af en handel med et areal, der må bebygges.

• Byggeriet skal være påbegyndt senest 1 år fra overtagelsesdagen, og senest 2 år fra samme dato skal byggeriet være færdigt.

• Ved købsaftalens underskrift skal udbetalingen (10% af købesummen) betales. Restkøbesummen deponeres til frigivelse på overtagelsesdagen.