Den 1/8 2017 er der trådt nye regler i kraft for husdyrbrug. Du kan læse mere om de nye regler og om hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de har offentliggjort de nye regler.

Kommunen skal fortsat behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. Her på siden kan du finde de nye indgange til ansøgningssystemerne, så du nemt kan komme videre med din ansøgning. Hvis du skal bygge kan du også nemt gå videre til Byg og Miljø.

Se afgørelser og høringer vedr. husdyrbrug her.

I forbindelse med sager om dyrehold skal der ofte gennemføres en høring. Det sker dels ved annoncering på kommunens hjemmeside og ved partshøring af berørte parter.

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på husdyrbrug omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen har lavet en folder, der beskriver brugerbetaling og kategorisering af tilsynene.

Hvis du vil klage over gener (lugt, støj, fluer el. lign.) fra husdyrbrug, skal klagen være skriftlig og sendes på kommunens e-mailadresse:kommune@kerteminde.dk.

Øvrige spørgsmål vedrørende landbrug og gener kan rettes til miljøsagsbehandler Trine Baier Jepsen på telefon 6515 1466 eller på e-mail: tbj@kerteminde.dk

For naturarealer på landbrugsjord gælder der særlige regler.

Landbrugets muligheder for støtte har vi samlet på en særlig side.