• Større dyrehold, hvor produktionsarealet er større end 100 m².

 

Du ansøger via www.husdyrgodkendelse.dk. Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes et målfast oversigtskort, en situationsplan, kort over bygningsudvidelser, afløbsplaner, opbevaringsanlæg, kapacitetsberegning, beredskabsplan samt oversigt over boringer, der anvendes til indvinding af vand.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Sagerne sendes i høring

Du vil altid kunne finde aktuelle høringer på vores hjemmeside. Søger du om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse skal din sag sendes i høring og kan påklages. Du finder linket til aktuelle høringer her på siden.