Er du omfattet af ovenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg? Så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Kerteminde Kommune.

  • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².
  • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 150 m² (300 m² ved vinteropstaldning).
  • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

 

Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed, samt oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsregler (afstandsregler dokumenteres på kort) og ved fremsendelse af evt. dispensation fra kommunalbestyrelsen.

Anmeldelsen skal desuden indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen:

  • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

a) Dyrearter og -typer 
b) Produktionsarealets størrelse i m² 
c) Staldsystem 
d) Bygge- og konstruktionstegninger

  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.

  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, fx plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.)

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Anmeldeskema