Høring af Tillæg nr. 3 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Etablering af transportledning mellem Langeskov og Rynkeby

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune har valgt at sende forslag til Tillæg nr. 3 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Etablering af transportledning mellem Langeskov og Rynkeby i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af, at Kerteminde Forsyning ønsker at sende spildevand fra Langeskovområdet til rensning på Kerteminde Renseanlæg i stedet for at spildevandet transporteres til rensning på Nyborg Renseanlæg. Kapaciteten i spildevandsledningen mellem Langeskov og Nyborg er under pres og derfor er det en miljømæssig fordel at få aflastet ledningen.

Offentlig høring

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen er i offentlig høring fra den 13. marts 2020 til og med 11. maj 2020.

I den periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Høringssvar skal sendes til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde eller på mail til natur-miljo@kerteminde.dk senest den 11. maj 2020. De indsendte bemærkninger vil indgå i Kerteminde Kommunes endelige behandling af tillægget til spildevandsplanen.