Se Dagsorden og referat fra Folkeoplysningsudvalget her

Erling Knudsen, (formand)
erkn@kerteminde.dk, 6595 1279 (repræsentant fra forening)

Gitte Lunde Jensen,
gittelundejensen@hotmail.com (repræsentant fra forening)

Charlotte Laursen,
charlotte@vandski.dk  (repræsentant fra forening)

Arne Lind,
ali.langeskov@stofanet.dk, 2326 6272 (repræsentant fra forening)

John Eriksen,
john@dui-munkebo.dk (repræsentant fra forening)

Claus Hartmann-Petersen,
chpholev@gmail.com (repræsentant fra forening)

Poul Henriksen,
ph-revision.ullerslev@mail.tele.dk (repræsentant fra aftenskole)

Gitte Overgaard, (næstformand)
gitte@aof-oestfyn.dk, 6531 7277 (repræsentant fra aftenskole)

Claus Maimann Jensen,
pol-cmj@kerteminde.dk, 2012 0974 (repræsentant fra byrådet)

Sebastian Nielsen,
pol-sni@kerteminde.dk, 2012 2181 (repræsentant fra byrådet)

Jens Gantriis,
pol-jga@kerteminde.dk, 40446859 (repræsentant fra Frivilligcenter)