Kerteminde Kommune har i 2008 udarbejdet en samlet trafiksikkerhedsplan for Kerteminde Kommune, så antallet af uheld i trafikken i fremtiden kan reduceres.

Som baggrund for trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en skolevejs- og borgerundersøgelse, der gav den enkelte borger mulighed for at udpege, hvor på kommunens vej- og stinet, de følte sig utrygge.
 
Dette er blevet sammenholdt med Politiets uheldsregistreringer, og sammen med tidligere projekter i de tre kommuner danner det grundlag for den udarbejdede trafiksikkerhedsplan, der blev godkendt i Byrådet i september 2008.

Klik her for at læse Trafiksikkerhedsplan 2015

Herunder kan du se trafiksikkerhedsplanens bilag.