Projekt Strategisk Generations- og Ejerskifte rådgiver og understøtter virksomheder og ejere med at forberede og igangsætte en rettidig ejerskifteproces. Udvikling Fyn fungerer som indledende sparringspartner og matchmaker mellem virksomheden og interessenter, samt brobygger til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere om Udvikling Fyn

Få adgang til den bedste ekspertise. Din virksomhed kan i en periode låne en leder eller specialist som kan være med til at udvikle din forretning dér, hvor det er fordelagtigt. Der er fokus på tre områder nemlig Design-, fødevare- og oplevelseserhverv, Velfærdsteknologi samt Bæredygtig energi.

Du kan se mere i nedenstående foldere:

Bæredygtig Energi (pdf) 

Velfærdsteknologi (pdf)

Design, fødevarer og oplevelseserhverv (pdf)

Har du en konkret plan for væksten i din virksomhed?

Som virksomhedsejer ved du, at det er vigtigt løbende at udvikle din virksomhed, produkterne og forretningsprocesserne, så du kan vinde over dine konkurrenter.

Udfordringen er at finde tid til at få skabt overblikket over, hvilke områder du skal prioritere højest, og hvilke aktiviteter du skal sætte i gang for at opfylde dine vækstambitioner.

Væksthus Syddanmark tilbyder dig hjælp til at få et hurtigt overblik over din virksomheds udviklingsområder og få dem udmøntet i en konkret væksthandleplan.  En plan som vi også kan hjælpedig med at fører ud i livet.

Baggrunden for vores arbejde er værktøjet VækstHjuletTM, der på en visuel og overskuelig måde hjælper dig til med at få lavet en forretningsplan, som gearer din virksomhed til vækst.

VæksthjuletTM er udviklet af Growth Company, og Væksthus Syddanmark er licenseret samarbejdspartner.

 

Se mere hos:                    

Væksthus Syddanmark

Forskerparken 10C

5230 Odense M

www.vhsyddanmark.dk

Mange mindre virksomheder i Region Syddanmark har store muligheder for at øge salget ved at se på eksportmarkederne. Ofte er det et simpelt spørgsmål om at finde det rigtige telefonnummer.

Eksportrådet, under udenrigsministeriet, har på alle de vigtige markeder dygtige eksportteknikere, der specielt arbejder for at sikre ordrer for de mindre danske virksomheder. På Udenrigsministeriets hjemmeside er der telefonnumre på alle handelsmedarbejderne.


Hotline og andre gratisydelser:
Eksportrådet har desuden en bred vifte af gratisydelser, som specielt er designet til de mindre virksomheder. Listen findes her.


Besøg fra eksportrådet
Eksportrådet kommer gerne på besøg hos virksomheder, der går i overvejelser om eksport. Virksomheder fra Kerteminde Kommune kan ringe direkte til Eksportkonsulent Bo Eske Nyhus på +4525267615. Bo har base i Region Syddanmark og besøger regionens virksomheder for at hjælpe dem ud på nye eksportmarkeder.

De indbyder til dialog mellem kontoret og syddanske interessenter, samt internationale samarbejdspartnere for at skaffe økonomiske midler hjem til bl.a. virksomheder og vidensinstitutioner.

Få styr på alle data

Den 25. maj træder EU’s persondataforordning i kraft, så vær sikker på der er styr på alle data i din virksomhed.
 
De færreste virksomheder ser frem til, at persondatafordringen, eller GDPR, træder i kraft her ultimo maj. En forordning er ikke en forespørgsel men et krav, så det er om at følge den.
 
GDPR’s formål er at beskytte forbrugerne, og dermed os alle sammen, så den er formentlig kommet for at blive. Derfor er tiden inde til at ændre vaner og få styr på alle persondata.
 
Find inspiration og få hjælp til at komme godt i gang med at leve op til GDPR.

 

https://startvaekst.virk.dk/privacykompasset